Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 23.08.2017 № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 591) (зі змінами)

- Додаток 5 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (Критерії визначення балів)

Додаток 6 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців)

Додаток 7 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”)

Додаток 8 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (Індивідуальна програма професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”)

Додаток 9 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”)

 

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ з питань оцінювання службової діяльності державних службовців, у тому числі Офісу Генерального прокурора (2-й та 3-й етапи)

 

НАКАЗИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", моніторингу їх виконання та перегляду» від 20.11.2020 № 217-20

-Додаток 1 до Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 20.11.2020 № 217-20) Рекомендований перелік питань для проведення індивідуальної бесіди особи, яка визначає завдання і ключові показники, з державним службовцем під час визначення завдань і ключових показників

-Додаток 2 Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 20.11.2020 № 217-20) SMART-критерії

- Додаток 3 Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 20.11.2020 № 217-20) Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", на 2021 рік

- Додаток 4 Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 20.11.2020 № 217-20) Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", на 2021 рік

 

 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку» від 28 жовтня 2020 р. № 201-20

- Додаток 1 до Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 28.10.2020 № 201-2020) ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК професійних компетентностей державних службовців

- Додаток 2 до Методичних рекомендацій (наказ НАДС від 28.10.2020 № 201-2020) ПРИКЛАД заповнення змістовної частини індивідуальної програми

 

«Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку)» від 14.12.2022 № 131-22