Наказ Національного агенства України з питань державної служби "Про затвердження Методичних рекомендаційщодо окремих питань підготовки посадових інструкцій державнихслужбовців категорій «Б» та «В»"
- Положення про преміювання державних службовців органів прокуратури Черкаської області
- Наказ про затвердження Положення про преміювання державних службовців органів прокуратури Черкаської області
- Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців прокуратури Черкаської області
- наказ про введення в дію Правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців прокуратури Черкаської області
- Закон України "Про державну службу"