Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік
Звіт про власний капітал 2019
Звіт про рух грошових коштів 2019
Звіт про фінансові результати за 2019 рік
Баланс на 01.01.2020