Додаток 6 до Типового порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185)
Додаток 8 до Типового порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185)
Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»
Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 93/1 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетенції державного службовця»
ВИСНОВОК щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»
ТИПОВИЙ ПОРЯДОК проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців