09.10.2018

Стан роботи прокуратури з розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації упродовж 9 місяців 2018 року

Одним із головних критеріїв ефективності роботи органів прокуратури і надалі залишається уважне ставлення до проблем кожного заявника, якісне вирішення звернень громадян, вжиття всіх необхідних заходів щодо реального захисту та поновлення їх прав, а також забезпечення доступу до публічної інформації.

Так, упродовж 9 місяців 2018 року до органів прокуратури Черкаської області надійшло 7 172 звернення, з них 4 842 - вирішено по суті, в тому числі 330 - від народних депутатів України, з числа вирішених 67 звернень задоволено.

З числа вирішених переважають звернення з питань досудового розслідування  - 3 406, з яких скарги на дії та рішення слідчих органів поліції - 2 112, з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства - 165, з питань виконання функцій представництва інтересів громадян і держави в суді – 97, участі у кримінальному провадженні в суді - 126 тощо.

Незважаючи на проведені заходи по оприлюдненню законодавчих змін щодо обмеження повноважень органів прокуратури, значна кількість жителів Черкащини продовжує звертатися до приймальні громадян з питаннями, вирішення яких вже не відноситься до повноважень прокуратури.

Так, упродовж поточного року майже третина скарг (2 254) стосувалися питань, що відносяться до компетенції органів влади та контролю, тож їх відповідно до чинного законодавства надіслано для вирішення за належністю.

Законом України “Про внесення змін до Закону України „Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 за № 577-VIII внесено зміни та доповнення до ст. 5 Закону України „Про звернення громадян”, якими розширено шляхи надходження звернень до відповідних органів за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку.

Так, на телефон „гарячої лінії” прокуратури Черкаської області упродовж 9 місяців 2018 року надійшло 95 звернень громадян.

Завдяки упровадженню вказаної форми доступу до органів прокуратури, окрім функції прийняття та оформлення звернень, громадяни у телефонному режимі отримують юридичні консультації за конкретними фактами порушення їх прав, визначення органу, який уповноважений їх розглядати та фахову правову допомогу з інших питань, вирішення яких віднесено до компетенції органів прокуратури.   

Упродовж 9 місяців 2018 року в органи прокуратури області на особистому прийомі прийнято 1 877 громадян, з них 316 осіб прийнято керівниками прокуратур різних рівнів. Особисто прокурором області прийнято 133 жителя регіону. У кожному конкретному випадку, за наявності підстав та в межах компетенції, вживалися заходи з метою реального поновлення законних інтересів заявників.

Такий підхід надає додаткові можливості реального впливу на забезпечення належного аналізу доводів заявників, визначення найбільш ефективних та оперативних шляхів відновлення порушених прав громадян і позитивно впливає на виключення негативної практики формального проведення перевірок.

Крім того, прокуратурою області постійна увага приділяється удосконаленню діяльності з питань забезпечення доступу до публічної інформації, підвищенню її ефективності.

Упродовж 9 місяців 2018 року до органів прокуратури області надійшло 89 запитів на отримання доступу до публічної інформації.

За результатами розгляду запитів надано 54 інформації, 29 роз’яснень, 6 запитів скеровано іншим розпорядникам. Відмов у задоволенні запитів не було.

Запити надходили з питань: досудового розслідування - 22, з кадрових питань - 8, з питань представництва інтересів громадян і держави в суді - 7,  організаційно-розпорядчої діяльності - 5, підтримання державного обвинувачення в суді - 2,  надання статистичної інформації - 4, з інших питань - 39.

Згідно із ст. 23 Закону України „Про доступ до публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність органів прокуратури області, як розпорядника інформації, запитувачами  до суду не оскаржувалися.

Робота за вказаним напрямом триває.

Прес-служба прокуратури Черкаської області

кількість переглядів: 373