28.08.2021

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ДОБІР НА ВАКАТНІ ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Оголошення
про добір на вакантні посади прокурорів Черкаської обласної прокуратуриу порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня
 
      Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), та наказу керівника Черкаської обласної прокуратури від 16.08.2021 № 88 «Про проведення добору на вакантні посади прокурорів Черкаської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня» 16 серпня 2021 року розпочинається добір на вакантні посади прокурорів Черкаської обласної прокуратури.
      Добір включає такі етапи:
- виконання практичного завдання з метою оцінки рівня володіння кандидатами практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні;
- проведення співбесіди з метою оцінки готовності кандидатів до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.
      Участь у доборі мають право брати прокурори окружних,  спеціалізованих на правах окружних прокуратур, які виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати) та мають стаж роботи в галузі права не менше 3 років, а також щодо яких відсутні застереження, передбачені пунктом 4 розділу І Порядку.
      До участі у доборі не допускаються кандидати:
– повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;
– які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.
      Прийом документів від кандидатів розпочинається 16 серпня 2021 року та завершується 20 серпня 2021 року (включно).
      Кандидати, які виявили бажання взяти участь у доборі, подають до кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів  Черкаської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня
(далі – Комісія)
заяву, до якої долучають мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня. Прокурори, які беруть участь в доборі з прокуратур іншого регіону додатково подають біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури за місцем своєї роботи, скріплену печаткою цього підрозділу.
      Кандидатом  можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим у пункті 6 розділу VІ цього Порядку.
      Кандидат може звернутися із заявою про участь у доборі на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.
      У разі відкликання поданої заяви повторна заява кандидата на цю посаду в межах оголошеного добору не розглядається.
      Документи подаються шляхом надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 18000, м. Черкаси бульв. Шевченка, 286 або на адресу електронної пошти Комісії: dobir@chk.gp.gov.ua
      Заяву та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
      Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату   А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
      Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
      До розгляду Комісією будуть прийматися належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення добору.

кількість переглядів: 1038